Menu

Adoptierecht: Wanneer kan ik een volwassene adopteren?

Adopteren is een serieuze en gevoelige zaak. Voor de welvaart van de betrokkenen, vooral de te adopteren persoon, worden er dan strenge regels gehanteerd. Deze zijn zelfs van nog gevoelige aard als het gaat om het adopteren van een volwassene. Bij dit type adoptie is het belangrijk dat er een wens is tot adopteren vanwege een bijzondere omstandigheid. Wij vertellen je over de bijzondere omstandigheden waarbij het verzoek tot adoptie van een volwassene wel wordt toegewezen.

Grondige reden en bijzondere omstandigheden

Bij adoptie van een volwassene wordt elk geval als uniek beschouwd en dan is er ook sprake van een eigen gepaste beoordeling. De meest voorkomende bijzondere omstandigheden die als acceptabel worden gerekend en leiden tot een succesvolle uitspraak zijn:

Wens tot adoptie vanwege zwaarwichtig belang

Een mislukte adoptie in het verleden

Positief belang voor de te adopteren persoon en relevante ervaringen

Zwaarwegend belang

Adoptie van een meerderjarige is in principe alleen toegestaan als er sprake is van een zwaarwegend belang. Deze kan verschillende vormen aannemen en daarom wordt er dan ook per geval beoordeeld of  de adoptie wordt toegewezen of niet. Denk bijvoorbeeld aan adoptie van een volwassen stiefkind voor het overdragen van eigendom om nare zaken in de toekomst te vermijden. Of een geval van adoptie van het kind van een partner, waarbij adoptie nodig is om beide partijen te binden om dan zo wel een acceptabele band te krijgen.

Grondige reden voor mislukte adoptie

Indien men eerder een adoptieverzoek had ingediend zonder enig succes, met de te adopteren persoon als minderjarige toen, wordt de zaak als een reguliere adoptie beschouwd. Voor het geval waar men niet had gedacht aan adoptie en dus ook geen verzoek had ingediend, moet er dan nauwkeurig aangegeven worden wat daartoe heeft geleid. Een voorbeeld hiervan is adoptie van een meerderjarige die de leeftijd van achttien al had bereikt toen die kwam inwonen bij de pleegouders.

Tip: Advocatenkantoor Appelman – Ervaren adoptierecht advocaten

Gezinsleven

Wat belangrijk is bij adoptie is natuurlijk de welvaart van te adopteren persoon. Daarom wordt er gekeken of deze inderdaad een goed leven zal hebben na adoptie. Daarvoor wordt de mate waarin de volwassene gezinsleven heeft genoten of geniet als basis aangehouden en beoordeeld. Meestal is dit wel het geval, omdat beide partijen een hechte band tot stand hebben kunnen brengen na zoveel jaar samenwonen, vandaar dan vaak ook de wens tot adoptie.

Bij adoptie van een volwassene moet er sprake zijn van een zwaarwichtig belang, en er wordt dan gevraagd om heel duidelijk te motiveren waarom de adoptie wel nodig is. Elk geval is uniek, waardoor je het best om advies kunt vragen aan een advocatenkantoor alvorens je de eerste stap neemt.